Wahai Kaum Muslim: Anda adalah Umat Terbaik

Wahai kaum Muslim:

Anda adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia dengan keyakinan Anda kepada Allah, perintah Anda kepada yang ma’ruf, larangan Anda dari yang munkar, dan seruan Anda kepada manusia untuk Islam, sehingga Anda menjadi umat yang adil dan saksi bagi manusia, Anda mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Untuk itu, kembalilah sebagaimana Anda dahulu kala, agar Anda mendapatkan keridhaan dari Tuhan Anda.

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافتکوقائم_کرو

#TurudisheniKhilafah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*